Læringscentrets mål

For eleverne:

-   at gøre dem til aktive brugere

-   at lære dem at benytte forskellige digitale informationssystemer 

-   at styrke og støtte elevernes lyst til at læse

-   at vejlede i forbindelse med projektarbejde

-   at afholde søgekurser i læringscentrets databaser

-   at formidle kultur

For lærere og pæd.personale:

-   at søge og bestille diverse undervisningsmaterialer

-   at vejlede om relevant materiale til brug i undervisningen

-   at afholde søgekurser i interne og eksterne databaser

-   at formidle viden om nye materialer og digitale undervisningsplatforme

-   at sammensætte læse- og emnesæt til klasserne