Om Skolen

Højen Skole er bygget i 1964. Der er ca. 150 elever fordelt fra børnehaveklassen til og med 6. klasse. Herudover har vi en modtagelsesklasse og et modtagehold (basisklasse/basishold). Efter 6. klasse begynder hovedparten af eleverne på Vejle Midtbyskole i Vejle.

Vi har rullende indskolingen 3 gange om året(aug,nov og marts) og eleverne går halvdelen af tiden på hold(grønt, gult og rødt hold), mens de den anden halvdel af tiden går i 0. til 2. klasse. Det betyder, at vi kan arbejder med elever både efter aldersinddeling, men også efter faglige og sociale forhold. Når eleverne begynder, har de typisk været på skolen flere gange, så overgangen fra daginstitution til skole bliver så tryg og god som muligt. Vi samarbejder fortrinsvist med Mælkebøtten og Solsikken omkring den trygge overgang, men også andre institutioner, har vi et godt samarbejde med. 

På mellemtrinnet (3. klasse til 6. klasse) arbvejdes der fortrinsvist i klasser, men i lighed med indskolingen har vi også her samarbejde på tværs i både faguger og ugentligt i de kreative fag.

Vores modtageklasser og modtagehold er et fælles kommunalt tilbud, hvor eleverne kommer til skolen fra andre skoledistrikter og lande. Det er et tilbud, som vi er meget glade og stolte over og som sikrer, at elever på Højen Skole  går på hold eller i klasser der er kulturelt og sprogligt er repræsentative for det danske samfund.

Modtageholdet er integreret i indskolingen, men har en del ekstra støtte, for at de hurtigst muligt kan komme på omgangshøjde. Vores modtageklasse er en selvstændig klasse, men også her søger vi så meget som muligt at eleverne kan være på mellemtrinnet, da det er her sproget og kulturforståelsen vokser hurtigst.

På Højen Skole søger vi bl.a. at skabe og vedligeholde fællesskabet gennem vores ugentlige fælles samling, hvor hele skolen er tilstede og hvor vi synger og der bliver fremført diverse ting fra undervisningen eller fra elevrådet, legepatruljen eller evt. it-agenterne.
 
Når skoledelen lukker, er der mulighed for, at eleverne går i Sfo. Den åbner klokken 06:30 og lukker klokken 17:00.
 
Visioner: Faglighed, trivsel og læring

Højen Skole er en mindre skole, hvor alle elever ses og høres hver dag. Vi arbejder med, at både den enkelte elev og gruppen føler sig inkluderede i vores forpligtende fællesskab.

Vi prioriterer:

  • Fællesskab og samarbejde på tværs,
  • Læring i den åbne skole
  • Motion, bevægelse og læring
  • Kreativitet og læring
  • It, digitalisering og læring
  • Miljø og læring

 
 
 
 

Ingen aktuelle nyheder