Tværs

Tværsteamet er et tværfagligt team, der giver ledere og medarbejdere konsultativ bistand, når de har en bekymring for et barn og en familie. Læs mere på www.vejle.dk/tvaers

Tværsteamet for Højen skoledistrikt dækker:

 • Højen Skole
 • Mælkebøtten - daginstitution
 • Samt alle dagplejere indenfor skoledistriktet

 

De faste medlemmer af tværsteamet

 • Mette Dinesen Schmidt, Socialfaglig rådgiver
 • Lene Tveen Dypping, PPR-psykolog
 • Camilla Krath, Sundhedsplejerske
 • Helle Møller, Konstitueret skoleleder og mødeleder

Er barnet i dagpleje eller i daginstitution deltager småbørnskonsulent Dorte Bundgaard, Det specialpædagogiske hus også.

 

Mødedatoer

 • Tirsdag d. 3. september 2013
 • Tirsdag d. 1. oktober 2013
 • Tirsdag d. 5. november 2013
 • Tirsdag d. 3. december 2013
 • Tirsdag d. 7. januar 2014
 • Tirsdag d. 4. februar 2014
 • Tirsdag d. 4. marts 2014
 • Tirsdag d. 1. april 2014
 • Tirsdag d. 6. maj 2014
 • Tirsdag d. 3. juni 2014

 

Sådan får man sin bekymring på tværsteammødet

Vurderer man, at en bekymring bør drøftes i tværsteamet kontaktes mødeleder Helle Møller. Bekymringen skal inden være drøftet med nærmeste leder og denne kan evt. deltage på mødet.

Forældre kan også bede om at får behandlet deres barn og egen situation på tværsmødet.

Mødelederen sætter punktet på dagsordenen og sender det til medlemmerne.

Det er nødvendigt, at den der bringer en bekymring på tværsteamet har beskrevet sin bekymring inden mødet, se skemaer mv. på http://www.tvaers.vejle.dk/Velkommen.aspx

Kontaktoplysninger på mødeleder: Konstitueret skoleleder Helle Møller.

mailto:[email protected]  eller på telefon: 76814000