Velkommen til Smilehullet

Velkommen 

Vi vil gerne byde nye børn og forældre velkommen til Smilehullet.

Vi håber at denne lille folder, kan give et indblik i Smilehullets dagligdag.

Læs om vores mål, og indholdsbeskrivelser

 

Forord

Højen SFO, i daglig tale kaldet Smilehullet, er et tilbud til elever fra børnehaveklasse til 6. klasse. 

Smilehullet er en integreret og ligeværdig del af Højen Skoles samlede virksomhed.

Smilehullet tjener et socialpædagogisk formål, som supplement til skolens undervisning og hjemmets opdragelse.

0—3 Kl. er omfattet af de almindelige regler om kontrolleret fremmøde.

Der er på afkrydsningssedlen mulighed for at påfører specielle aftaler vedr. jeres barn.

4—6 kl. er et SFO2 tilbud, lig et klub tilbud og derfor ikke med samme fremmøde kontrol.

Vi har til huse på skolen. Vi holder primært til i skolens fælles/SFO lokaler, men bruger resten af skolen efter behov. 

 

Traditioner:

Vores traditioner er under opbygning.

Lige nu forsøger vi at leve op til følgende:

  • Et møde for nye forældre ved skolestart, hvis der er tilslutning og behov.
  • 2 forældrearrangementer i SFO tiden
  • Overnatning med børnene på skolen, eller et andet spændende sted.
  • En større udflugt evt. i tilknytning til overnatning.

 

Målsætning:

Vores mål er at skabe nogle rare, trygge og inspirerende rammer omkring barnets opvækst og udvikling i tæt samarbejde med skolen og hjemmet.

Vi finder det meget væsentligt, at Smilehullet giver tilbud om aktiviteter, der kan give barnet fysiske og alsidige kreative udfoldelser.

Gennem varierende aktivitetstilbud i hverdagen ønsker vi i SFO at have fokus på:

  • at sikre det enkelte barn størst mulig tryghed 
  • at give det enkelte barn udviklingsmuligheder i for    hold til dets alder og modenhed
  • at give det enkelte barn mulighed for selvforvaltning i   hverdagen
  • at udvikle sociale kompetencer og styrke samarbejde samt socialt ansvar
  • at barnet får tilbud om både fysisk og kreativ udfoldelse