Legepatrulje

Legepatruljen har et mål om at få børn til at bevæge sig mere i løbet af skoledagen gennem leg i frikvartererne. De ældre elever bliver uddannet til legepatruljer på én-dagskurser. Tilbage på skolen er det legepatruljens opgave at sætte gang i legen for de yngre skoleelever. Legepatruljen er på den måde både med til at skabe mere liv i skolegården - både fysisk og socialt!

Hvorfor legepatrulje på højen Skole:

Vi oplevede, at nogle børn havde svært ved at udnytte det store frikvarter. De kedede sig eller kom i konflikter med andre børn. Det er i orden at kede sig nogle gange, men for nogle af børnenes vedkommende handlede det om, at de blev valgt fra. Hvis dette skete fordi de havde svært ved at indgå i legerelationer/ikke kunne finde ud af regler, ville vi gerne hjælpe dem til at lære dette.

For os er det det vellykket, når alle børn har et godt frikvarter. Hvis de store kan hjælpe de små med at sætte lege i gang og blive i legen.

Vil ville gerne opnå: At få de børn, der havde svært ved at indgå i legerelationer med i lege og hjælpe dem til at løse konflikter, så de kan fortsætte med at deltage i legen, i stedet for at gå i vrede eller frustration. Vi ville også gerne, gennem leg og bevægelse, skabe generelt bedre mulighed for fysisk aktivitet for alle børn i frikvartererne.

Her ud fra opstod ideen om legepatruljen, som vi havde hørt om fra andre skoler.

Legepatruljen består af elever, der kan og vil fungere som rollemodeller og som har forståelse for, at nogle børn er sværere at få med i en leg end andre.

Det er på Højen Skole elever fra 5. + 6. klasse der bliver uddannet til at være legepatruljer.

Legepatruljen er et tilbud til skolens yngste elever(0 – 4 kl.) + Modtage klassen. Der er legepatrulje tilbud mandag – torsdag i det store frikvarter. Det er klassens lærer, der udvælger de elever som den pågældende dag må gå i legepatruljen, dette gøres ud fra ønsker og behov.